Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste Privacy policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Tietosuojaseloste

Käytänne kokonaisuudessaan

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Hippos ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Johanna Pökkä, johanna.pokka@hippos.fi

3. Käsittelijä

 • Mediamaisteri Oy
 • PL 82 (Erkkilänkatu 11)
 • 33101 Tampere
 • 010 281 8000
 •  info@mediamaisteri.com

4. Rekisterin nimi

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri Hipposakatemia.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, kotiraviradan, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
 • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten
 • ajolupakurssien järjestäjille suoraan ilmoittautuneet kurssin osallistujat ja valvojat

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

 • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.