Hevoskimpan vetäjien koulutus on tarkoitettu aloitteleville kimpanvetäjille ja kimpanvetämisestä kiinnostuneille. Koulutus julkaistaan marraskuussa.


Tosiasiaa yksilöiden valinnoista  

Onko tammani jalostushevonen, mistä sille sopiva kumppani? 

Koulutus sisältää jokaiselle hevoskasvattajalle tärkeitä jalostuksen perusasioita ja herättelee katsomaan tammaa jalostuksellisin silmin. Astuttaisiko parhaalla vai sopivimmalla oriilla? Koulutuksen yhteydessä tutustutaan jalostusjärjestelmä Heilan tarjoamiin työkaluihin.

Koulutus on avoin kaikille kirjautuneille käyttäjille.

Sukusiitos vs. Erisukuisuus  

Mistä oikotie onneen?

Koulutus on jatko-osa jokaiselle hevoskasvattajalle tärkei perusasioita jalostuksesta. Koulutuksessa keskitytään pohtimaan jalostustavoitteita, niissä onnistumista ja toisaalta pinnalla olevaa sukulaistumista. Onko olemassa erisukuisia hevosia – pitäisikö olla?

Koulutus on avoin kaikille kirjautuneille käyttäjille.

Hevosen ruokinta I-koulutus tarjoaa hyödyllistä perustietoa hevosen ruuansulatuksesta, ravintoaineista ja hevosten ruokinnassa käytettävistä rehuista. Koulutuksessa perehdytään mm. hevosen ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan, ravintoaineiden imeytymiseen, eri ravintoaineiden tehtäviin ja niiden lähteisiin sekä hevosen ruokavalion koostumukseen.

Koulutus on avoin kaikille kirjautuneille käyttäjille.

Hevosen ruokinta II -koulutuksessa syvennetään osaamista hevosten ruokinnasta. Koulutuksessa käydään läpi hevosten ruokintaa eri vuodenaikoina, ruokinnan tasapainoa ja epätasapainoa sekä opitaan tarkemmin erilaisiin hevosryhmiin kuuluvien hevosten ravintoaineiden tarpeesta. Lisäksi yksi luentokerta on omistettu hevosten veden ja suolan tarpeelle ja nestetasapainon säätelylle.

Koulutus on avoin kaikille kirjautuneille käyttäjille.

Raviponin ruokinta -koulutus tarjoaa hyödyllistä perustietoa raviponien ruokinnasta. Koulutuksessa perehdytään ponien ruokintaan ruokintalaskelmien ja käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi koulutuksessa opitaan ponien ruokinnasta kilpailupäivinä.

Koulutus on avoin kaikille kirjautuneille käyttäjille.